Regenerace podsestav a celých zařízení

Regenerace podsestav a celých zařízení
  1. regenerace rotorů drtičů a jejich vyvažování
  2. regenerace nosných kuželů drtičů
  3. regenerace axiálního spodního ložiska hřídelů kuželových drtičů
  4. regenerace šneků lisů, extruderů a dopravníků
  5. regenerace hřídel a os
  6. regenerace těles drtičů
  7. regenerace těles a rotorů čerpadel