Ślimak i ślimacznica

Oprócz obróbki kół zębatych mamy możliwość wykonywania ślimaków i ślimacznic. Ślimacznice frezujemy obwiedniowo, dzięki czemu zachowana jest bardzo dokładna podziałka/ Prezentowana ślimacznica z brązu, moduł m=18, z=50, średnica wierzchołkowa ponad 900mm.