Wymiana osi w głowicy kruszarki Symons 7′

Dokonaliśmy wymiany osi („wału”) w głowicy kruszarki stożkowej Symons 7’. Musieliśmy usunąć starą, uszkodzoną, nie naruszając średnic pasowanych w głowicy. Następnie dokonaliśmy wykończenia dostarczonej przygotówki (posiadała znaczne naddatki) oraz wykonaliśmy promieniowy otwór smarny. Po obróbce osadziliśmy oś z odpowiednim pasowaniem w głowicy.