Koła pasowe i wał kruszarki szczękowej

W dostarczonej kruszarce szczękowej w zlegalizowano wieniec koła pasowego, aby nie uszkadzało podczas pracy pasa klinowego, wykonano z certyfikowanej odkuwki nowy wał oraz inne elementy (m.in. pierścienie labiryntowe).