Łyżka mocno zużyta

Łyżka ładowarki, która została do nas dostarczona była bardzo zużyta. Brak uzębienia (jedynie pozostałości adapterów), bardzo cienkie poszycie oraz lemiesz, rozbite otwory przyłączeniowe. Dokonaliśmy wymiany poszycia na 2/3 wysokości, lemiesza oraz zastosowaliśmy wzmocnienie płyt bocznych oraz zwiększyliśmy ich odporność na zużycie ścierne. Otwory zostały napawane i obrobione na wytaczarce na wymiar nominalny. Zostało to zrobione z jednego zamocowania detalu na stole, dzięki czemu zachowano równoległość osi wszystkich otworów łyżki, również w stosunku do pozostałych części układu kinematycznego.