Łyżka uzębiona

Łyżka koparki pracującej w kopalni surowców mineralnych uległa znacznemu zużyciu, z rozwarstwieniem blach włącznie. Oprócz przeprowadzenia pełnej regeneracji (włącznie z przywróceniem nominalnych wymiarów i równoległości otworom przyłączeniowym) zwiększyliśmy konstrukcyjnie jej odporność na ścieranie.