Napęd elewatora mąki dla cementowni

W układzie napędowym elewatora mąki regularnie co 2-3 miesiące dochodziło do pękania wału oraz niszczenia jego powierzchni pod sprzęgło i koła prowadzące. Zregenerowaliśmy otwory sprzęgła i kół oraz wykonaliśmy zmodyfikowany wał z odpowiedniej stali- ulepszany cieplnie.