Nowy wał kruszarki Metso GP200s

Wał głowicy kruszarki Metso GP200s został uszkodzony poprzez niewłaściwy demontaż narzędzia- został w wielu miejscach podtopiony palnikiem, co skutkowało powstanie karbów, a w konsekwencji pęknięć. Doraźnie zmniejszyliśmy wpływ karbów na dalszą pracę wału, a w międzyczasie wykonaliśmy nowy ze stali stopowej i osadziliśmy w drugiej głowicy. Ponadto wykonaliśmy tuleję osłonową w technologii nawęglania i osadziliśmy na czopie.