Odbudowa gniazd łożyskowych kruszarki szczękowej

W wahadle kruszarki szczękowej po demontażu wału i łożysk stwierdzono konieczność usunięcia pęknięć oraz odbudowę gniazd łożyskowych do średnic nominalnych. Nadbudowane gniazda zostały obrobione na wytaczarce. Następnie dokonano montażu zespołu wału. Zregenerowana również została powierzchnia przylegania szczęki roboczej do wahadła.