Odbudowa koła zamachowo-pasowego kruszarki szczękowej DCD

Dostarczono do nas żeliwne koło zamachowo-pasowe, które uległo zniszczeniu- pękła w wielu miejscach piasta wraz ze środnikiem. Odzyskaliśmy wieniec i osadziliśmy na nowym środniku wraz z piastą.