Odbudowa podawacza rusztowego mobilnej kruszarki szczękowej TP600E

Przeprowadziliśmy gruntowną odbudowę podawacza rusztowego mobilnej kruszarki szczękowej TP600E.