O&K 45

Dokonaliśmy naprawy mocno zużytej łyżki do ładowarki O&K45. Wymieniono poszycie do 2/3 wysokości, lemiesz, ślizgi, „policzki” (płyty boczne łyżki), zregenerowano otwory przyłączeniowe, wykonano komplet sworzni nawęglanych oraz płyt podlemieszowych.