Przegląd i regeneracja elementów przekładni napędu młyna surowca NW-1 dla cementowni

Dla cementowni wykonaliśmy przegląd przekładni głównego napędu młyna NW-1. Zostały wymienione łożyska (po badaniach mikroskopowych ujawniono mikrokorozję elementów tocznych, które mogłyby stanowić początek pittingu), odbudowano instalację smarowania i chłodzenia, wzmocniono miskę olejową. Wykonano badania nieniszczące kół zębatych, korpusu i wałów.