Przesiewacz koparki kubłowej

W przesiewaczu znajdującym na pogłębiarce (koparce kubłowej) popękała burta rzeszota przy kołnierzu rury osłonowej od strony napędu. Jest to częste uszkodzenie w przypadku, gdy zużyte belki pod pokładami przestają przenosić całe obciążenie, a jego cześć przenosi rura osłonowa. Jako że awaria nastąpiła w trakcie okresu największego wydobycia, ważny był każdy dzień. W przetransportowanym do nas przesiewaczu wymieniona została część poszycia. Spawanie zostało przeprowadzone w specjalnych warunkach, zwiększających wytrzymałość spoiny na obciążenia zmęczeniowe.