przesiewacz Siebtechnik

Przesiewacz Siebtechnik o wymiarach 6445×2330 był już mocno wyeksploatowany. Stwierdzono liczne pęknięcia burt rzeszota, nakładek, belek, kątowników. Odzyskano w zasadzie jedynie układ napędowy z wałem oraz kilka elementów rzeszota. Wykonano od podstaw burty wraz z nakładkami, belki wzdłużne (pokłady) i poprzeczne, kątowniki, itd. Wszystkie własności eksploatacyjne oraz wymiary montażowe pozostały niezmienione.