Regeneracja czopa wału kruszarki stożkowej Metso GP200S wraz z wykonaniem nadmiarowej tulei osłonowej

W kruszarce stożkowej Metso GP200S uległ uszkodzeniu czop górny wału. Zlegalizowaliśmy go, wykonaliśmy nadmiarową tuleję osłonową w technologii nawęglania i osadziliśmy ją.