Regeneracja głowic kruszarek stożkowych Metso GP220

Wykonaliśmy regenerację kilku głowic kruszarek stożkowych Mesto GP220.