Regeneracja przylgi korpusu górnego kruszarki stożkowej Metso GP100

Przylga pod płaszcz kruszarki stożkowej Metso GP100 stały uległa wybiciu o ok. 2 mm na stronę. Odbudowaliśmy ją wg zalecanej geometrii.