Modernizacja i remont generalny zespołu napędowego przesiewacza Sandvik Roxxon

Poproszono nas o modernizację napędu przesiewacza Sandvik Roxxon, polegającą na zmianie sposobu smarowania łożysk z olejowego na smar plastyczny. Po demontażu pomiary i badania nieniszczące ujawniły uszkodzenie wielu elementów układu napędowego- m.in. wałów, gniazd łożyskowych. Wykonaliśmy nowe wały mimośrodowe, odbudowaliśmy uszkodzone elementy oraz zmodernizowaliśmy układ.