Remont kruszarki szczękowej Metso C140

Kruszarka szczękowa Metso C140  uległa awarii. Naszym zadaniem był demontaż zespołu wahadła i weryfikacja stanu technicznego. Rozbicie gniazd łożyskowych wahadła dochodziło do 1,9 mm, a obudów łożyskowych do 0,71 mm. Łożyska posiadały ponadnormatywne luzy. Ponadto stwierdziliśmy znaczne zużycie przylgi narzędzia (szczęki). Klient zdecydował się na regenerację wahadła, odbudowę przylgi i wymianę łożysk i obudów. Po naprawie zmontowaliśmy zespół wahadła wraz z ustawieniem luzów łożyskowych w ramach zalecanej tolerancji.