Spawanie pękniętego wahadła kruszarki szczękowej Metso C160

W kruszarce Metso C160 doszło do pęknięcia wahadła. Dokonaliśmy demontażu zespołu wału i łożysk zewnętrznych. Następnie po naszych badaniach nieniszczących przeprowadziliśmy spawanie w specjalnych warunkach. Dokonaliśmy również montażu zespołu wału oraz łożysk w ramach zalecanych luzów.