Spawanie progu wahadła kruszarki szczękowej Fintec 1107

W wahadle kruszarki szczękowej Fintec 1107 pękł i odpadł próg. Wykonaliśmy jego spawanie, wzmiacniając konstrukcję i relaksując naprężenia.