Szybkozłącze – badania

Kolejny przykład przydatności badań nieniszczących penetracyjnych przy remontach. Naprawiane szybkozłącze do koparki CAT pracowało w bardzo trudnych warunkach, poddawane było licznym zmiennym obciążeniom zmęczeniowym. Dostarczone do nas zostało w bardzo złym stanie technicznym (popękane były nie tylko okolice spoin, ale również materiał rodzimy). Badanie penetracyjne pokazały wszystkie pęknięcia konieczne do usunięcia oraz ustalić odpowiednią głębokość ich żłobienia. Po badaniach cała konstrukcja została zregenerowana spawaniem i napawaniem w specjalnych warunkach oraz obróbka mechaniczną. Szybkozłącze zostało doprowadzone do pierwotnej geometrii.