Wał przesiewacza (odgliniacza) Haver-Boecker

Wał odgliniacza Haver-Boecker uległ pęknięciu zmęczeniowemu. W trybie awaryjnym wykonaliśmy nowy, z atestowanej stali stopowej.