Wirnik podawacza celkowego

Dla cementowni został wykonany wirnik podawacza celkowego wraz z listwami dociskowymi.