Wykonanie belek do przesiewacza Metso TS402

Wykonaliśmy nowe belki do przesiewacza Metso TS402. Po spawaniu wszystkie elementy przeszły obróbkę mechaniczną.