Wykonanie głowicy refulera

Dostarczona do naszego zakładu głowica refulera była już zbyt zużyta, aby jej remont był opłacalny. Klient podjął decyzję o wykonaniu nowej. Wykonaliśmy to zadanie, przy zachowaniu identycznych parametrów przyłączeniowych.