Wykonanie nowej głowicy refulera

Na wzór starej głowicy refulera wykonaliśmy nową, zachowując odpowiednie wymiary przyłączeniowe.