Wykonanie remontu i modernizacji przekładni A71 dla cementowni

Dla cementowni przeprowadziliśmy remont przekładni wraz z modernizacją pod zastosowanie napędu pomocniczego. Wykonaliśmy m.in. nowy zębnik w technologii nawęglania.