Wykonanie sprzęgieł zębatych podawacza rusztowego

Przeprowadziliśmy modernizację układu napędowego podawacza rusztowego poprzez zastosowanie sprzęgieł zębatych naszej konstrukcji. Uzębienie przeszło obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną.