Łyżka Volvo

W zniszczonej wskutek zużycia ściernego łyżce wymieniliśmy część poszycia oraz lemiesz, do którego dorobiliśmy płyty podlemieszowe. Zregenerowaliśmy otwory przyłączeniowe (do wymiaru nominalnego, z zachowaniem równoległości otworów w stosunku do siebie oraz pozostałych składowych układu kinematycznego). Konstrukcyjnie oraz materiałowo zwiększyliśmy odporność łyżki na zużycie ścierne.