Wymiana osi głównej („wału”) w kruszarce Metso HP4

W kruszarce stożkowej Mesto HP4 stwierdzono uszkodzenie gniazda oraz samej osi głównej. Po usunięciu uszkodzonej osi, wykonaniu nowej z atestowanej odkuwki oraz regeneracji otworu  dokonano montażu z odpowiednim pasowaniem.