Wymiana wału w głowicy kruszarki Symons 7′

Dokonaliśmy wymiany wału w głowicy kruszarki stożkowej Symons 7’. Musieliśmy usunąć stary, uszkodzony, nie naruszając średnic pasowanych w głowicy. Następnie dokonaliśmy wykończenia dostarczonej przygotówki (posiadała znaczne naddatki) oraz wykonaliśmy promieniowy otwór smarny. Po obróbce osadziliśmy wał z odpowiednim pasowaniem w głowicy.